EXHIBITION

TOUR
BUSINESS
MATCHING

BUSINESS

MATCHING

BACK OFFICE
SERVICES

งานแสดงสินค้าและจำหน่ายปลีกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกัมพูชา เป็นงานที่มีคนร่วมงานมากที่สุดแห่งปี มากกว่า30,000คนต่อวัน

งานจัดขึ้นที่เกาะเพชร เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ผู้เข้าร่วมออกแสดงสินค้าจากประเทศไทยเป็นผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเปิดตลาดสู่ AEC และ CLMV สนับสนุนให้สินค้าไทยได้ขยายสู่ตลาดประเทศกัมพูชา

งานแสดงสินค้าและจำหน่ายปลีกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกัมพูชา เป็นงานที่มีคนร่วมงานมากที่สุดแห่งปี มากกว่า30,000คนต่อวัน งานจัดขึ้นที่เกาะเพชร เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ผู้เข้าร่วมออกแสดงสินค้าจากประเทศไทยเป็นผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเปิดตลาดสู่ AEC และ CLMV  สนับสนุนให้สินค้าไทยได้ขยายสู่ตลาดประเทศกัมพูชา​

การจับคู่ธุรกิจจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ทางเราคือผู้เชี่ยวชาญในการจัด Business Matching ในประเทศกัมพูชา ที่จะพาคุณไปพบกับนักธุรกิจ ตัวแทนจำหน่าย พ่อค้าแม่ค้ารายใหญ่ของประเทศกัมพูชา เพื่อขยายตลาดและเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัทของท่าน เพราะเรารู้ลึก และรู้จริงในประเทศกัมพูชา เราสามารถเชื่อมธุรกิจของคุณให้ขยายไปในตลาดประเทศกัมพูชาได้อย่างมั่นคง

อีกหนึ่งหัวใจในการขายสินค้าในประเทศกัมพูชาคือ ขายของออนไลน์ โดยเป็นช่องทางที่มีต้นทุนไม่แพง ง่ายต่อการขายและการบริหาร เรามีระบบที่มีประสิทธิภาพในการขายอนไลน์ ที่จะช่วยให้คุณขายสินค้าออนไลน์ได้อย่างง่าย ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมช่วยขายสินค้าให้คุณ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยที่คุณไม่ต้องเปิดหน้าร้านเพื่อเสียค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง

OPEN THE OPPORTUNITIES
FOR THAI'S PRODUCTS
TO GROW IN CAMBODIA

เปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ของไทย
เติบโตในประเทศกัมพูชา

VICTORY PROVIDER CO.,LTD.

บริษัท วิคตอรี่ โปรไวด์เดอร์ จำกัด

บริษัท วิคตอรี่ โปรไวด์เดอร์ จำกัด มีประสบการณ์ในการจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย
และหนึ่งในนั้นคือ “งานแสดงสินค้า ไทยแลนด์ เบทส์ บาย" ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี หลังจากที่ประสบ
ความสำเร็จในงานแสดงสินค้า ไทยแลนด์ เบทส์ บาย 2017 ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าเกาะเพชร
ที่ผ่านมาเมื่อปี พ.ศ. 2560  งานแสดงสินค้า ไทยแลนด์ เบทส์ บาย 2018 ได้กลับมาเป็นครั้งที่ 2
ในวันที่ 30 สิงหาคมถึง 2 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ สถานที่จัดเดิม เป้าหมายหลักของเราคือการนำ
ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของไทยไปสู่ความต้องการของคนกัมพูชาและคนกัมพูชาสามารถซื้อสินค้าที่มี
คุณภาพสูงของไทยได้

BUSINESS

MATCHING​

ขยายตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศกัมพูชา
เพื่อการจับคู่ค้าทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ​

OVERVIEW

ภาพรวมของงาน

     เนื่องจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของกัมพูชามีการเติบโต

อย่างรวดเร็ว โดยภาครัฐและเอกชนได้รับประโยชน์อย่างมากทั้งด้าน

การเงิน การค้า การทำธุรกิจ และการลงทุน กำลังซื้อของคนกัมพูชา

เพิ่มขึ้นพร้อมกับเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา คนกัมพูชาชอบที่จะใช้

ผลิตภัณฑ์ของไทย เนื่องจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของไทยนั้นดี

และเชื่อถือได้ และราคาไม่สูงจึงเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย

     นอกจากนี้ประชากรในกรุงพนมเปญเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากคน

ในพื้นที่ชนบท หรือจังหวัดอื่นๆเข้ามาที่กรุงพนมเปญเพื่อหางานทำ

     ดังนั้น วิสัยทัศน์ของคณะผู้จัดงาน คือการนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

ของไทยไปสู่ความต้องการของคนกัมพูชา และคนกัมพูชาสามารถ

ซื้อสินค้าไทยที่มีคุณภาพสูงได้ 

EXHIBITION

CONCERT

TOUR BUSINESS MATCHING

VICTORY PROVIDER CO.,LTD.

TOUR BUSINESS MATCHING

BACK OFFICE SERVICES

MENU