BACK OFFICE SERVICES

บริการดูแลระบบหลังบ้าน ตอบโจทย์การตีตลาดกัมพูชาโดยทีมงานมืออาชีพซึ่งเจ้าของแบรนด์ไม่จำเป็นต้องมีออฟฟิศและโกดังตั้งประจำอยู่ที่พนมเปญก็สามารถขายของให้แก่ผู้บริโภคชาวกัมพูชาได้อย่างง่ายดาย

ขนส่งระหว่างประเทศ 
( ไทย - กัมพูชา )

Stock สินค้า

แปลภาษา
( ไทย - ขะแมร์ )

ขนส่งภายในประเทศ
( กัมพูชา )

ดูแลเพจ Facebook
พร้อมปิดการขายและตอบ Comment

เก็บเงิน
และโอนเงินกลับไทย

ทีมบริการ

ระบบการทำงาน

เจ้าของ Brand

รูปภาพ & ข้อความ
( จากเจ้าของ Brand )

แปลภาษา & แก้ไขข้อความในรูปภาพ
( Victory Team )

Post ลง Facebook

โปรโมทโฆษณาผ่านระบบ Facebook

รูปแบบการบริการ

บริการเสริม

เจ้าของ Brand

โอนเงินกลับไทย

ชำระเงิน ($)

ลูกค้า

ขนส่งพร้อม

เก็บเงินปลายทาง

Stock สินค้า

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google