ข้อมูลที่คุณควรรู้ก่อนเริ่มทำธุรกิจในประเทศกัมพูชา

จอห์น สไตน์เบคให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Cosmopolitan ในปี 1947 ว่า “ไอเดียก็เหมือนกับกระต่าย” โดยเขายังให้สัมภาษณ์อีกว่า “พอคุณเริ่มมีไอเดียที่จะทำอะไรซักอย่าง ในไม่ช้าคุณก็จะผุดไอเดียอื่น ๆ ออกมาอีกมาก” แต่ทว่าหากคุณต้องการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ คุณต้องการสิ่งที่มากกว่าไอเดียดี ๆ การขาดความเชี่ยวชาญ, การไม่มีแหล่งเงินทุน, และกฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่น่าเบื่อมากมาย เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศกัมพูชาขาดศักยภาพทางการค้า แต่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

 

ธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศกัมพูชาได้เติบโตขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากการทำงานร่วมกันกับโครงการริเริ่มธุรกิจในลุ่มแม่น้ำโขง (MBI) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2558 โดย MBI เป็นพันธมิตรด้านการพัฒนาระหว่างรัฐบาลออสเตรเลียและธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ซึ่งมีจุดประสงค์ในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศกัมพูชา โดยการส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเงินและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการชาวกัมพูชากับเครือข่ายนักลงทุนผู้สนับสนุนสตาร์ทอัพทั่วโลก

 

ประโยชน์ของการทำธุรกิจในประเทศกัมพูชาที่หาไม่ได้จากประเทศอื่น

 

▪ มีระบบภาษีที่ไม่ซับซ้อนและมีข้อเสนอดี ๆ หลายอย่าง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมและธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 

▪ ชาวต่างสามารถเป็นเจ้าของบริษัทได้ 100%

 

▪ มีระบบปลอดภาษีเมื่อส่งสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

 

▪ เป็นแหล่งแรงงานราคาถูกขนาดใหญ่

 

▪ ใช้สกุลเงินดอลลาร์

 

▪ ภาคธุรกิจสามารถโอนเงินเข้าออกประเทศได้ง่าย

 

▪ เป็นศูนย์กลางสำหรับธุรกิจต่างชาติ โดยตั้งอยู่ในใจกลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 

หากคุณต้องการเริ่มทำธุรกิจในประเทศกัมพูชา คุณควรรับทราบข้อมูลดังต่อไปนี้:

 

▪ การจดทะเบียนชื่อบริษัทในประเทศกัมพูชาต้องมีการลงทะเบียนกับ MoC (กระทรวงพาณิชย์)

 

▪ หากคุณต้องการเอกสารประกอบการจัดตั้งบริษัท เช่น ใบรับรองการจัดตั้งบริษัท, ข้อบังคับของบริษัท, และใบอนุญาตประกอบธุรกิจ คุณจะต้องลงทะเบียนกับ MoC

 

▪ ภายใน 15 วันหลังจากลงทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ คุณจะต้องลงทะเบียนบริษัทกับ GDT (กรมสรรพากรทั่วไป) โดยคุณจะได้รับสิทธิบัตรด้านภาษีและใบรับรอง VAT สำหรับบริษัทของคุณ

 

▪ นอกจากนี้บริษัทที่จัดตั้งใหม่ยังต้องติดต่อประสานงานกับกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพ (MLVT) ซึ่งทำหน้าที่จดทะเบียนบริษัทภายใต้กฎหมายแรงงาน, จัดทำหนังสือคู่มือการทำงานสำหรับลูกจ้างชาวกัมพูชา, รวมถึงจัดทำใบอนุญาตทำงานและบัตรการจ้างงานสำหรับแรงงานต่างชาติ โดยหากบริษัทมีพนักงานมากกว่าแปดคน จะต้องมีการจดทะเบียนกับกองทุนประกันสังคมแห่งชาติด้วย

 

▪ ธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

 

▪ ต้องมีการออกใบอนุญาตจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทสำนักพิมพ์ต้องได้รับใบ

อนุญาตจากกระทรวงสารสนเทศกัมพูชา ส่วนธุรกิจท่องเที่ยวต้องได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา

 

▪ ต้องมีการต่ออายุใบอนุญาตทุกปี

 

▪ กระทรวงแรงงานกัมพูชาจะต้องได้รับการติดต่อและการแสดงตนว่าจะมีการจัดตั้งธุรกิจก่อนเริ่มดำเนินงาน หรือภายใน 30 วันแรกของการดำเนินงานหากธุรกิจมีพนักงานน้อยกว่าแปดคน

 

ที่มา

http://sea-globe.com/cambodia-startups

 

https://www.b2b-cambodia.com/industry-overviews/business-startup

 

07-victoryprovider_comLAYLA

 

MENU