EXHIBITION

TOUR
BUSINESS
MATCHING

CONCERT

BACK OFFICE
SERVICES

งานแสดงและจำหน่ายสินค้าไทยที่ใหญ่

ที่สุดในประเทศกัมพูชา งานแสดงสินค้าใน
พนมเปญ สถานที่จัดงาน เกาะเพชรมี
ผู้เข้าร่วมจากประเทศไทยเป็นผู้ประกอบการ

ไทยที่ต้องการเปิดตลาดสู่AEC และCLMV

เปิดโอกาสให้สินค้าได้ขยายสู่ตลาดประเทศ

เพื่อนบ้าน​

ทัวร์แมชชิ่งธุรกิจที่นำคุณไปพบกับตัวแทน
จำหน่ายสินค้ามากมายหลายประเภทสินค้า
ทั้งรายกลางและรายใหญ่ในตลาดพนมเปญ
และเยี่ยมชมห้างร้านต่างๆ เจาะลึกถึงระบบ
การขายในรูปแบบต่างๆ แล้วเราจะพาสินค้า
คุณก้าวสู่ตลาดAEC ที่มีกำลังซื้อมากที่สุด
ในประเทศเพื่อนบ้าน

อีกหนึ่งธุรกิจที่ทำเราสร้างสรรค์การ
ทำคอนเสิร์ตที่แตกต่าง และมีเอกลักษณ์
เป็นของตัวเอง สร้างความแปลกใหม่ให้แก่
ชาวกัมพูชา โดยนำรูปแบบใหม่ๆ
ชาวกัมพูชาได้รับชมและร่วมสนุกไป

กับงานของเรา

บริการดูแลระบบหลังบ้าน ตอบโจทย์
การตีตลาดกัมพูชาโดยทีมงานมืออาชีพ
ซึ่งเจ้าของแบรนด์ไม่จำเป็นต้องมี
ออฟฟิศและโกดังตั้งประจำอยู่ที่
พนมเปญก็สามารถขายของให้แก่
ผู้บริโภคชาวกัมพูชาได้อย่างง่ายดาย

OPEN THE OPPORTUNITIES
FOR THAI'S PRODUCTS
TO GROW IN CAMBODIA

เปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ของไทย
เติบโตในประเทศกัมพูชา

VICTORY PROVIDER CO.,LTD.

บริษัท วิคตอรี่ โปรไวด์เดอร์ จำกัด

บริษัท วิคตอรี่ โปรไวด์เดอร์ จำกัด มีประสบการณ์ในการจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย
และหนึ่งในนั้นคือ “งานแสดงสินค้า ไทยแลนด์ เบทส์ บาย" ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี หลังจากที่ประสบ
ความสำเร็จในงานแสดงสินค้า ไทยแลนด์ เบทส์ บาย 2017 ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าเกาะเพชร
ที่ผ่านมาเมื่อปี พ.ศ. 2560  งานแสดงสินค้า ไทยแลนด์ เบทส์ บาย 2018 ได้กลับมาเป็นครั้งที่ 2
ในวันที่ 30 สิงหาคมถึง 2 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ สถานที่จัดเดิม เป้าหมายหลักของเราคือการนำ
ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของไทยไปสู่ความต้องการของคนกัมพูชาและคนกัมพูชาสามารถซื้อสินค้าที่มี
คุณภาพสูงของไทยได้

TOUR BUSINESS
MATCHING

สร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศกัมพูชา

OVERVIEW

ภาพรวมของงาน

     เนื่องจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของกัมพูชามีการเติบโต

อย่างรวดเร็ว โดยภาครัฐและเอกชนได้รับประโยชน์อย่างมากทั้งด้าน

การเงิน การค้า การทำธุรกิจ และการลงทุน กำลังซื้อของคนกัมพูชา

เพิ่มขึ้นพร้อมกับเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา คนกัมพูชาชอบที่จะใช้

ผลิตภัณฑ์ของไทย เนื่องจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของไทยนั้นดี

และเชื่อถือได้ และราคาไม่สูงจึงเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย

     นอกจากนี้ประชากรในกรุงพนมเปญเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากคน

ในพื้นที่ชนบท หรือจังหวัดอื่นๆเข้ามาที่กรุงพนมเปญเพื่อหางานทำ

     ดังนั้น วิสัยทัศน์ของคณะผู้จัดงาน คือการนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

ของไทยไปสู่ความต้องการของคนกัมพูชา และคนกัมพูชาสามารถ

ซื้อสินค้าไทยที่มีคุณภาพสูงได้ 

EXHIBITION

CONCERT

TOUR BUSINESS MATCHING

VICTORY PROVIDER CO.,LTD.

TOUR BUSINESS MATCHING

BACK OFFICE SERVICES

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google